bbs home gallerys artist shop update links help TTT

I would like to thank the following.........

April 2007 Tomoko NINOMIYA

GALLERY

Arts Iowa City......Iowa City,USA
art space kimura ASK?.........Tokyo,Japan
Cortland Jessup Gallery....New York City,USA
Free University of Berlin.....Berlin,Germany
Gallery BROCKEN.........Tokyo,Japan
Galerie de Cafe DEN....Tokyo,Japan
Gallery HANAMURE......Tokyo,Japan
Gallery Kalo Kalo House......Tokyo,Japan
Gallery MUKURI......Tokyo,Japan
Gallery MUSUNSO.......Tokyo,Japan
Gallery Tanaka...Matsuyama City,Japan
GINZA 9BIDOU GALLERY.....Tokyo,Japan
OZC Gallery.......Osaka City,Japan
PINHOLE LODGE in OZC...Osaka City,Japan

TECHNICAL SUPPORT

Touji TSUKAGOSHI (TTT)
Natsuki MATSUMOTO (SCHWELLE)
Akio HIZUME (Stern Warte)

ORGANIZER

Chikara OKAMOTO
Cortland JESSUP
Etsuko SANO
Gabriele HENNIG
Karen MAYER
Kyoko KOMAI &Sayoko NISYOMIYA
Mary Keen
Nobuko AKIKAWA & Toshiki IWATA
Shouji WATANABE
Sung-Jo PARK
Tazuko TAKIKAWA
Yasunori HIRATA
Yoko NAKATA

PHOTOGRAPHER

Akihiko IIMURA
Ayumi FUKUI
Canna FUNAKOSHI
Tazuko TAKIKAWA
Touji TSUKAGOSHI
Yuto HIRAKAKIUCHI

CRITIC

Natsuki MATSUMOTO
Touji TSUKAGOSHI
Akio HIZUME
Masahiro KUBO(Senken Shimbun)
Monty DIPIETRO
Cortland JESSUP

Collaborated Artist

Akio HIIZUME
Shoji TAKAHARA
Itsuro KAI & KAON
Taku SUGIMOTO
Tamami TONO
WAKI

SPECIAL THANKS TO

Blanche MARCHETTI & Domenico ANNESE
Christine BOYER
Chris K. PALMER
Colin & Keiko ELTON
Gene ANDERSON
Hans BENDA
Hisako KOBAYASHI
Kakichi & Shima SATO
Karin SAKIYA
Kewm-won SHIN
Masahiko NAKADE &Mitsue MIYAMOTO
Michihiko MIYASHITA
Naoko HIDESHIMA
Naoko TAKUMI
Naoto TESHIMA
Nobuhiro OHARA
Ralph & Mary KEEN
Sarah PARSONS
Shigeki SHIRAKAWA
Shougo ITOI
Yoko KATO
Yoshihiro TERAKAWA

ICHIEI Corporation
Bar TANTRA
.................................................

みなさまいろいろとありがとうございました。二宮知子


home gallerys artist shop update links help TTT